Programma

Het programma van het lerend netwerk is gespreid over een heel jaar en bestaat uit zeven dagen met de totale groep deelnemers en vier samenkomsten van telkens een halve dag in kleinere actieleergroepen. In totaal negen leerdagen.
Hiernaast vind je een beschrijving van de bijeenkomsten en de data. Download de poster voor een schematisch overzicht.  

 

Dr. Ron Fry, internationaal erkende professor op het gebied van Positive Organizational Development aan de Case Western Reserve University, doceert en begeleidt de basistraining en verdiepingsmodule Appreciative Inquiry. Voor deze sessies is de voertaal Engels. Oefeningen, leergroepen en schriftelijke opdrachten gaan door in het Nederlands. Je krijgt als deelnemer toegang tot een online omgeving waar presentaties, artikelen, didactische materialen en nuttige informatie ter beschikking worden gesteld.

6-7 november 2019

Appreciative Inquiry Summit over positief organiseren
Rechtstreeks ervaren wat de kracht en de mogelijkheden zijn van de principes en de methodes van waarderend onderzoek voor het realiseren van positieve organisaties door een Appreciative Inquiry summit (een werkconferentie) bij te wonen. Natuurlijk gaat het over positief organiseren: je gaat aan de slag met theorie over Positieve Psychologie, het verkennen van eigen positieve ervaringen en talenten, dromen over de mogelijke toekomst. En je kijkt op basis daarvan wat jij zou willen oppakken in het hier-en-nu van je eigen werkcontext.

Locatie: Seats2Meet Spoorzone, Tilburg (NL)

10-11 februari 2020

Basistraining Appreciative Inquiry met professor Ron Fry
Verkenning van principes, praktijken en methodiek van Appreciative Inquiry. Illustratie van achtergronden en voorbeelden van positief onderwijs. Ontwerp van een heldere focus en aanpak voor je eigen project. Verdere kennismaking met elkaar het verrijken van elkaars project ideeën en aanpak.

Locatie: Priorij Corsendonck, Oud-Turnhout (B)

27 mei 2020

Ontwerp dag
Intensieve verkenning van de design-stap in Appreciative Inquiry. Inspiratie vanuit succesvolle AI-praktijken voor het werken met designaanpakken in je eigen veranderopgave. Hoe help je mensen tot concrete vernieuwing te komen en hoe houd je het proces van experimenteren gaande?

Locatie: Seats2Meet Spoorzone, Tilburg (NL)

6-7 oktober 2020

Verdiepingsmodule Appreciative Inquiry met professor Ron Fry
Focus op verdieping van ieders begrip van de werkzaamheid van Appreciative Inquiry. Verkenning van toepassingen in teams, organisaties, en maatschappijontwikkeling. Oefenen van kernvaardigheden en ruimte voor diepgaand onderzoek van deelnemersvragen naar het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van het methodisch proces.
Feestelijke afsluiting en uitreiking van het optionele ‘Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business and Society Change’ aan de deelnemers.

Locatie: Priorij Corsendonck, Oud-Turnhout (B)

Tussentijds

Actieleergroepen
Tussen de netwerksamenkomsten door kom je vier keer samen in een kleinere leergroep. In deze groep is ruimte om te reflecteren op je groeiende praktijkervaring en verdiepen van begrip van AI. De data en locatie wordt in overleg per groep bepaald. Er is deskundige ondersteuning van de leergroepen.