Initiatiefnemers

Het initiatief voor dit AI Vlaams Nederlands Lerend Netwerk steunt op een traditie van 10 jaar. Vanuit het samenwerkingsverband De Werf werden reeds 4 lerende netwerken georganiseerd, telkens rond een ander thema. Ruim 250 Vlaamse en Nederlandse professionals behaalden hun Appreciative Inquiry Certificaat.

Samenwerken over organisatiegrenzen heen vonden we als initiatiefnemers altijd van belang. Daarom was De Werf een verband van Stebo, Kessels & Smit, Evenwicht, Nieuwmakers en Beverconsult.

Ook dit initiatief voor een AI Lerend Netwerk rond Positief Organiseren komt van een gemengde groep professionals met diverse achtergronden. We hebben allen ervaring met Appreciative Inquiry, zijn werkzaam als adviseur en coach, begeleiden vernieuwingstrajecten en willen ons actief inzetten voor positief organiseren.

Daarom pakken we dit als collectief op. We zullen ook, naast Ron Fry, de begeleiding en ontwerp van de bijeenkomsten oppakken. En je kunt bij ieder van ons terecht met vragen.

 

Luc Verheijen, lverheijen@kessels-smit.com

Saskia Tjepkema, stjepkema@kessels-smit.com

Arno Vansichen, arno.vansichen@evenwicht.be

Luk Dewulf, luk@kiezenvoortalent.be

Arnoud de Klijne, Adeklijne@planet.nl

Stijn Dhert, stijn.dhert@gmail.com

Karel Van Bouchaute, karel.vanbouchaute@thomasmore.be

Ronny Vanderspikken, ronny.vanderspikken@bsides.be

Niels Seresia, nielsseresia@entmoed.be