Investering, subsidie en sponsoring

Deelnemen aan het AI-Lerend Netwerk kost € 2750,- excl. btw per persoon. Deelnemers uit organisaties wiens activiteiten vrijgesteld zijn van btw betalen € 2300,- excl. btw. Vanaf de tweede deelnemer van eenzelfde organisatie geldt een korting van 25% op de basisprijs.

Als je graag bij de afronding een Appreciative Inquiry Certificaat van de Case Western Reserve Universiteit wilt ontvangen, vragen we je om een portfolio te maken. Aan de certificeringsprocedure is een extra kost verbonden van € 250,-.

In deze kostprijs is begrepen: de kosten van docenten en begeleiders, het basisboek ‘Waarderend veranderen’, koffiepauzes en lunch tijdens de plenaire dagen.

Eventuele overnachtingen behoren niet tot het programma. Voor de samenkomsten van actieleergroepen rekenen we op de gastvrijheid van de deelnemende organisaties.

 

Subsidieaanvraag opleiding

Deelnemers van Vlaamse organisaties die hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld. Voor meer informatie over de KMO-portefeuille en de voorwaarden: zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

Indien je in aanmerking komt, kun je contact opnemen met mjacobs@kessels-smit.com voor afspraken over inschrijving en betaling.

 

Sponsoring

We werken zonder winstoogmerk en houden de deelnameprijs graag zo laag mogelijk. We willen zoveel mogelijk deelnemers, met name scholen en leerkrachten de kans geven om deel te nemen en zouden het jammer vinden als budgettaire beperkingen dat in de weg zou staan. Om het Lerend Netwerk voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te doen zijn, creëren we de mogelijkheid voor bedrijven om in te stappen als sponsor. Met een financiële investering of op een andere manier. Vanuit het programma benaderen we sponsors, maar we moedigen deelnemers ook van harte aan om een sponsor te zoeken. Om hierbij te ondersteunen bieden we tips om als deelnemer sponsoring te organiseren en dit sponsorprogramma.